Powspominajmy

Zdjęcia z wydarzeń, które odbyły się w ramach DNi ORGANIZACJI POZarządowych i inicjatyw społecznych