BĄDŹ BEZPIECZNY

Zasady związane z trwającą epidemią COVID -19

Zależy nam na tym, aby uczestnictwo w wydarzeniach było dla wszystkich maksymalnie bezpieczne, dlatego prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych przed przystąpieniem do nich, będą proszeni o podpisanie oświadczeń wskazujących na to, że w dniu wydarzenia są zdrowi, nie mają infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia oraz o wyrażenie zgody dotyczącej przekazania danych do GIS.

W trosce o swoje zdrowie i siebie nawzajem prosimy również o zachowywanie w trakcie wydarzeń dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.