DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH

W SKAWINIE

13-19 września 2020

DzięKujemy Wszystkim organizacjom, którE Włączyły się w Tegoroczne Dni organizacji Pozarządowych i InicJatyw Społecznych

Przeżyjmy To Jeszcze RAZ!

Zapraszamy do oglądania reportażu, który pokazuje jak przebiegały tegoroczne wydarzenia. Ta edycja wymagała od nas wszystkich dużej kreatywności w dostosowaniu do niełatwego czasu, ale opłacało się, bo mieszkańcy Skawiny po raz kolejny mogli poznać skawińskie organizacje.

Bardzo jesteśmy dumni, że wspólnymi siłami się udało!

DZIEŃ DOBRY NGO!

Dzień dobry NGO! to program internetowy zrealizowany w trakcie DOPIS i transmitowany na żywo 13 oraz 19 września 2020. Podczas programu rozmawialiśmy z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych o ich działalności oraz aktywności społecznej mieszkańców.

Inauguracja Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020

Inauguracja Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020 rozpoczęła się rozmową z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Norbertem Rzepisko.

NGO jako miejsce realizacji pasji i zainteresowań

Rozmowa z Włodzimierzem Pobożniakiem z PTTK, Karolem Pająkiem ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych "Sygnał" z Radziszowa i Błażejem Mioduszewski ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep "Kognia" na temat NGO jako miejsca realizacji pasji i zainteresowań

Rozmowa z Mateuszem Szwedem prezesem klubu RKS Iskra Krzęcin

Rozmowa z Mateuszem Szwedem o tym jak wygląda prowadzenie klubu sportowego "od kuchni".

Rozmowa z harcerzami z Niezależnego Związku Harcerstwa "Czerwony Mak"

Rozmowa z Anną Kałużą, Pawłem Grucą, Jakubem Zwijaczem z Niezależnego Związku Harcerstwa "Czerwony Mak" o tym jakie umiejętności rozwija harcerstwo i czy smartphone jest potrzebny harcerzom do życia :)

NGO budują społeczności i wpływają na codzienne życie w gminie

Dyskusja na temat roli NGO w budowania lokalnej społeczności, w której głos zabrała Małgorzata Niechaj ze Stowarzyszenia Nasz Radziszów oraz Jarosław Wasiek z Rowerowej Skawiny.

Rozmowa z Marią Blus i Wiesławą Wątor ze Stowarzyszenia Klubu "Seniorek"

Rozmowa z Marią Blus i Wiesławą Wątor ze Stowarzyszenia Klubu "Seniorek" o tym dlaczego powstał klub seniora i jakie są najważniejsze wartości, które mieszkańcy mogą czerpać będąc członkiem Stowarzyszenia.

NGO to codzienna praca na rzecz mieszkańców i wspieranie ich

Dyskusja z Joanną Warchoł z Fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie oraz Arkadiuszem Staniszem ze Stowarzyszenia SIEMACHA dotycząca pracy NGO na rzecz mieszkańców.

Rozmowa z Karolem Kościelnym z Prawicowego Bloku Samorządowego "Skawina"

Rozmowa z Karolem Kościelnym z Prawicowego Bloku Samorządowego "Skawina" o tym jak powstało Stowarzyszenie PBS i w jakie angażuje się działania.


NGO to miejsce dla wolontariuszy

Dyskusja z Wiktorią Kaczor ze Stowarzyszenia Dzieci są Ważne, Natalią Pieczko ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "KRUSZYNKI" i Grzegorzem Wasylem z LKS Radziszowianka Radziszów na temat wolontariatu.


Jak włączać się w działania skawińskich NGO? rozmowa z przedstawicielami Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dyskusja, w której głos zabiera Katarzyna Klimas ze Stowarzyszenia Dzieci są Ważne, Stanisław Grodecki z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Mateusz Szwed z RKS Iskry Krzęcin.


Wsparcie dla NGO i aktywnych mieszkańców

Dyskusja, w której głos zabierają Tomasz Ożóg - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Joanna Maryon – Golonka z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Grzegorz Knapik z Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa” oraz Dorota Kobylec z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.